EnglishHrvatski
 
   
 
Prof. dr. sc. Sonja Grgić
 
www.fer.hr

Prof. dr. sc. Sonja Grgić - ŽIVOTOPIS

 

Opći podaci:

 • mjesto rođenja: Vukovar, Republika Hrvatska
 • državljanstvo: Hrvatsko
 • narodnost: Hrvatica
 • bračno stanje: udana
 • djeca: kćer Dora

Obrazovanje:

 • 1972-1980; Osnovna škola "Ivo Lola Ribar"; Vukovar; Republika Hrvatska
 • 1980-1984; Srednja škola; Vukovar; Republika Hrvatska
 • 1984-1989; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb; Republika Hrvatska;
  (dodiplomski studij)
 • 1989-1992; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb; Republika Hrvatska;
  (poslijediplomski studij)
 • 1993-1996; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb; Republika Hrvatska;
  (doktorski studij)

Zvanja:

 • veljača 1989.; "Diplomirani inženjer elektrotehnike"; Sveučilište u Zagrebu
 • siječanj 1992.; "Magistar tehničkih znanosti"; Sveučilište u Zagrebu
 • svibanj 1996.; "Doktor tehničkih znanosti"; Sveučilište u Zagrebu

Disertacije:

 • diplomski rad: "Karakteristike magnetoskopa za televiziju visoke rezolucije"
 • magistarski rad: "Arhitektura mreža za kabelsku distribuciju videosignala"
 • doktorska disertacija: "Ovisnost kvalitete televizijske slike o brzini prijenosa videosignala"

Članstva u udrugama:

 • HATZ (Akademija tehničkih znanosti Hrvatske) redoviti član
 • SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) član
 • IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) član
 • ELMAR (Hrvatski društvo Elektronika u pomorstvu) član Izvršnog odbora
 • AMAC-FER (Almae Matris Alumni Croaticae - FER) član
 • KoREMA (Hrvatski društvo za komunikacije, računarstvo, elektroniku, mjerenja i automatiku) član

Članstva u međunarodnim programskim odborima:

 • IWSSIP (International Conference on Systems, Signals and Image Processing)
 • VIPromCom (International Symposium on Video Processing and Multimedia Communications)
 • ECMCS (EURASIP Conference on Digital Signal Processing for Multimedia Communications and Services)
 • EC-VIP-MC (EURASIP Conference focused on Video/Image Processing and Multimedia Communications)
 • ELMAR (International Symposium Electronics in Marine)
 • ICECom (International Conference on Applied Electromagnetics and Communications)

Radna iskustva:

 • 1989-1991; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb; Republika Hrvatska;
  Zavodski suradnik na Zavodu za radiokomunkacije i visokofrekvencijsku elektroniku
 • 1989-1992; Hrvatska radiotelevizija - Radna jedinica Odašiljači i veze; Zagreb; Republika Hrvatska
  Vanjski suradnik kao stručnjak za projektiranje i analizu mreža kabelske distribucije radijskih i televizijskih signala
 • 1991-1992; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb; Republika Hrvatska;
  Znanstveni novak na Zavodu za radiokomunkacije i visokofrekvencijsku elektroniku
 • 1992-1996; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb; Republika Hrvatska;
  Asistent na Zavodu za radiokomunkacije i visokofrekvencijsku elektroniku
 • 1996-1997; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb; Republika Hrvatska;
  Viši asistent na Zavodu za radiokomunkacije i visokofrekvencijsku elektroniku
 • 1997-2002; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb; Republika Hrvatska;
  Docent na Zavodu za radiokomunkacije i visokofrekvencijsku elektroniku
 • 2002-2007; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb; Republika Hrvatska;
  Izvanredni profesor na Zavodu za radiokomunkacije
 • 2007-2012; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb; Republika Hrvatska;
  Redoviti profesor na Zavodu za radiokomunkacije
 • 2012-____; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb; Republika Hrvatska;
  Redoviti profesor u trajnom zvanju na Zavodu za radiokomunkacije

Predmeti na dodiplomskom studiju (nastavni program FER-1):

Predmeti na preddiplomskom studiju (nastavni program FER-2):

Predmeti na diplomskom studiju (nastavni program FER-2):

Predmeti na poslijediplomskom studiju:

 • Kvaliteta slike u digitalnim videokomunikacijama
 • Širokopojasne mreže za distribuciju TV signala

Znanstveni projekti:

 • 1991-1996; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; suradnik na projektu 2-07-277: "Istraživanje visokih tehnologija za radiodifuziju Hrvatske" Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • 1992-1996; suradnik na projektu COST-242: "Methods for the Performance Evaluation and Design of Multiservice Brodaband Networks"; suradnja s europskom komisijom
 • 1996-2000; suradnik na projektu COST-257: "Impacts on New Services on the Architecture and Performance of Broadband Networks"; suradnja s europskom komisijom
 • 1997-2002 ; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; suradnik na projektu 036015: "Multimedijske komunikacijske tehnologije" Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • 2000-2002; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; suradnik na projektu 036041: "Istraživanje i razvoj usluga kabelske televizije u Hrvatskoj" Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • 2002-2006; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; suradnik na projektu 0036015: "Multimedijski komunikacijski sustavi" Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • 2007-2013; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; voditelj projekta 036-0361630-1635: "Upravljanje kvalitetom slike u radiodifuziji digitalnog videosignala" Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
 • 2007-2013; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; suradnik na projektu 036-0982560-1643: "Inteligentno određivanje značajki slike u sustavima za otkrivanje znanja" Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
 • 2012-2016; suradnik na projektu ICT COST Action IC1105; 3D content creation, coding and transmission over future media networks (3D-ConTourNet)

Područja istraživanja:

 • obrada slike i videosignala
 • postupci za ocjenu kvalitete slike
 • prijenos i distribucija televizijskog signala
 • digitalni radiodifuzijski sustavi
 • mjerenja u televiziji
 • kompresija slike i videosignala

Priznanja i nagrade:

 • Srebrna plaketa "Josip Lončar" Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za istaknutu doktorsku disertaciju, 1996.
 • Priznanje Hrvatskog društva elektronika u pomorstvu ELMAR, 1998.
 • Zahvalnica Hrvatskog društva elektronika u pomorstvu ELMAR za značajan dugogodišnji i požrtvovni rad u Društvu, 2003.
 • Priznanje Hrvatskog društva Elektronika u pomorstvu - ELMAR, za dugogodišnju potporu i doprinos radu društva ELMAR, 2008.
 • Godišnja nagrada "Rikard Podhorsky" za 2006. godinu, za osobito vrijedno znanstveno-stručno dostignuće ostvareno tijekom protekle tri godine koje ima primjenu u gospodarstvu, 2007.

* * *

 
© 1997.-2019. VCL Zadnja promjena: 9. veljače 2017.